Rindal Kommune

Inga jobber for tiden med et bestillingsverk til Rindal Kommune, det blir et oljemaleri som skal henge på kommunehuset.